• Prijava i odjava zaposlenih preko aplikacije CROSO;
  • Izrada ugovora o radu kod zapošljavanja radnika, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu, ugovora o delu i slično;
  • Izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično;
  • Izrada i predaja M4;
  • Vođenje analitičkog knjigovodstva zarada.